(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 17/6/2022, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở với 02 chuyên đề “Công tác nữ công” và “Công tác tuyên truyền giáo dục của công đoàn cơ sở”.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên Phó trưởng Ban Nữ công – Liên đoàn Lao động TPHCM trao đổi với cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) về vai trò của công tác nữ công và Ban Nữ công công đoàn; công tác tổ chức và cán bộ của Ban Nữ công quần chúng; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nữ công quần chúng; tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ nữ công; phương pháp, hình thức hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; công tác nữ công trong tình hình mới góp phần cùng tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Qua các nội dung tập huấn giúp cán bộ CĐCS nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) tích cực tham gia các phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định pháp luật; xây dựng lực lượng nữ CNVC-LĐ không ngừng lớn mạnh. Đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ CĐCS về công tác giới và bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác nữ công; lựa chọn hoạt động công tác nữ công phù hợp tình hình thực tế, đặc điểm của đơn vị để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực, chính đáng, hợp pháp của lao động nữ.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ CĐCS cũng đã được nghe Thạc sĩ Dương Ngọc Minh Triết, giảng viên Khoa Lao động và Công đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ chuyên đề “Công tác tuyên truyền và giáo dục của công đoàn cơ sở”.

Theo Thạc sĩ Dương Ngọc Minh Triết, công tác tuyên truyền giáo dục là công tác khởi đầu cho các mặt công tác. Các nội dung chính trong công tác tuyên truyền của CĐCS gồm có: giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức về pháp luật; nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp; giáo dục thái độ; giáo dục truyền thống giai cấp công nhân; nâng cao năng lực thẩm mỹ, thể chất, lối sống mới; vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Với 07 hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng; trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; qua tài liệu và công cụ trực quan khác; tủ sách và phòng đọc; qua các cuộc thi tìm hiểu; qua hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Thạc sĩ Dương Ngọc Minh Triết nhấn mạnh phải luôn luôn học hỏi, rèn luyện không ngừng để đạt được các kỹ năng cần thiết cho hoạt động tuyên truyền như: kỹ năng thuyết trình, nói chuyện trước đám đông; kỹ năng tìm hiểu tâm lý đối tượng; kỹ năng làm việc nhóm và chọn lọc thông tin. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức về giai cấp công nhân, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng người lao động mới.

                                                                   H.Y