Ngày 18/7/2019, Công an Quận 1 tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Đề án 68 ngày 15/1/2018 của Công an TPHCM về “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an phường, xã, thị trấn”. Tham dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1; Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Quận 1.

Trong 1 năm qua, việc triển khai Đề án 68 luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an Quận 1 quan tâm, tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an 10 phường bám sát nhiệm vụ đã được phân công trong Đề án và hoàn thành đúng tiến độ đề ra: Việc thực hiện các nhiệm vụ trong đề án có nhiều đổi mới, hầu hết cán bộ chiến sĩ công an 10 phường luôn giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, an tâm công tác và tiếp tục ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, chấp hành các quy định của ngành cũng như như mệnh lệnh của công an cấp trên, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, đảm bảo an ninh trật tự của trung tâm thành phố; chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng nhu cầu công tác.

Công tác phối hợp giữa các đội nghiệp vụ và công an 10 phường thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả quả cao; công an phường luôn tham mưu cho cấp ủy ban hành các nghị quyết xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt người dân qua những mô hình được triển khai như mô hình “3 tiếng chuông” của Công an phường Tân Định, mô hình “Cấp các biểu mẫu miễn phí cho người dân” của Công an phường Nguyễn Thái Bình…

Bên cạnh đó, Công an Quận 1 phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện đúng quy định về thông tin khần cấp và công tác phối hợp truy xét… Qua 1 năm thực hiện, đã đề xuất khen thưởng 163 cá nhân và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và 5 cá nhân thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA của Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy 10 phường phải xem việc thực hiện Đề án 68 không chỉ riêng của lực lượng công an mà đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để cùng thực hiện thắng lợi Đề án 68; Công an quận tiếp tục tham mưu cho Quận ủy, UBND quận trong việc thực hiện đề án và thường xuyên hỗ trợ các phường giải quyết các địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để tạo thuận lợi cho người dân…

Kết thúc hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM đề nghị trong thời gian tới, Công an Quận 1 tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị bạn; tham mưu cho tốt trong công tác giữa gìn an ninh trật tự; nâng cao trách nhiệm chỉ huy và ý thức trách nhiệm của công an cơ sở; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, vì đây chính là lực lượng phòng chống tội phạm hiệu quả…

N.T