NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU, NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

3

Ngày 10/3/2023, Cụm thi đua 1  Ban Tổ chức Thành ủy gồm Ban Tổ chức các quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và Thành phố Thủ Đức tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 và sinh hoạt chuyên đề Quý I/2023. Tham dự có các đồng chí: Phan Lê Băng Tuyền, Phó trưởng Phòng Tổng hợp chính sách Ban Tổ chức Thành ủy cùng các đồng chí trưởng, phó, chuyên viên Ban Tổ chức các quận, thành phố Thủ Đức trong Cụm thi đua 1.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các quận, thành phố Thủ Đức trong cụm thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong năm.

Trong đó tham mưu các biện pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác sắp xếp khu phố – ấp trên địa bàn; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý; thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, tham mưu cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01-ĐA/TU ngày 5/2/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố.

Trong phần sinh hoạt chuyên đề, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 Dương văn Phước báo cáo đề dẫn chuyên đề “Công tác tiếp nhận giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng”, đánh giá đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là một nội dung công việc thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo quyền lợi cho đảng viên, giúp các tổ chức đảng quản lý chặt chẽ tình hình đảng viên.

Đại diện Ban Tổ chức các quận và thành phố Thủ Đức nêu một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên như: khó khăn trong vận động đảng viên chuyển đảng về nơi thực tế cư trú, nhiều cơ sở đảng khi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng không thực hiện đồng bộ chuyển dữ liệu của đảng viên, vướng mắc con dấu do sáp nhập các quận, phường nên không khắc phục được hồ sơ cũ, khó khăn trong tiếp nhận đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp có trụ sở chính tại các tỉnh thành khác…

Thay mặt Cụm thi đua 1, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 Tạ Hoài Nam kết luận chuyên đề, tổng hợp các ý kiến thảo luận, các giải pháp và kiến nghị với Thành phố một số nội dung về công tác quản lý đảng viên và tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nhằm giúp các quận, thành phố Thủ Đức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh Xuân