Nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

3

Ngày 24/3/2020, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 với sự tham dự của 7 đảng viên chi bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy luôn bám sát các chương trình, kế hoạch cấp trên, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó tham mưu thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng…

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trao đổi, bàn bạc những vấn đề chung…; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị… Đảng viên chi bộ luôn ý thức thực hành tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…

Đại hội đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, cụ thể: Nâng cao chất lượng tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát hàng năm và thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh đúng quy định; thực hiện tốt việc nắm tình hình hoạt động và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cơ sở đảng; duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi đảng viên gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành kiểm tra; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 Nguyễn Kim Đức đề nghị Chi bộ Ủy ban Kiểm tra quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong đó nâng cao trách nhiệm, tính nêu gương của từng đồng chí đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đảm bảo duy trì kỷ luật, kỷ cương của Đảng; theo dõi các luồng thông tin, phát hiện kịp thời, có giải pháp ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước theo Quy định 1374 – QĐ/TU; hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở đảng…

Đại hội bầu đồng chí Phạm Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

T.X