Ngày 1/3/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường và triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Tham dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến.

Tính đến tháng 11/2018, 10/10 phường Quận 1 đã hoàn thành biên soạn Lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1930 – 2010 và ra mắt ấn phẩm. Các công trình lịch sử Đảng bộ phường được xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học và tính chính xác, thể hiện rõ nét đặc thù riêng của từng phường, góp phần làm rõ nét lịch sử của Đảng bộ Quận 1 trong giai đoạn 1930 – 2010. Nhiều công trình lịch sử Đảng bộ phường đã chú ý tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm của địa phương, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường trong sự nghiệp đổi mới.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do công tác lưu trữ các tư liệu thành văn, văn kiện, hình ảnh của quận, phường còn hạn chế; các nhân chứng lịch sử tuổi cao, sức yếu khó khăn trong việc tiếp xúc, gặp gỡ; đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn chủ yếu kiêm nhiệm, luân chuyển, thiếu kinh nghiệm, ảnh hưởng đến tiến độ biên soạn… Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban biên soạn lịch sử Đảng bộ các phường đã chủ động mở rộng việc sưu tầm tư liệu trong toàn hệ thống chính trị; liên hệ, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, cơ quan truyền thông, báo chí, các đồng chí nguyên lãnh đạo quận, phường qua các thời kỳ… để thu thập các tư liệu quý, đảm bảo các sự kiện chính xác, sinh động, nâng cao chất lượng biên soạn lịch sử Đảng bộ phường.

Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ phường; đồng thời yêu cầu Bí thư các cấp ủy đảng có trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa lịch sử Đảng bộ phường để giáo dục truyền thống cách mạnh, lòng yêu nước cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; bên cạnh đó cần quan tâm công tác lưu trữ tư liệu, sưu tầm tư liệu, thực hiện số hóa trong công tác lưu trữ, biên soạn biên niên lịch sử, chuẩn bị cho công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn tiếp theo.

Dịp này, Quận ủy tặng Giấy khen cho 9 cá nhân tích cực trong công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường.

T.X