Nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

1

Ngày 15/3/2022, Hội Cựu chiến binh Quận 1 phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn NHCSXH năm 2022. Tham dự có Chủ tịch Hội CCB Quận 1 Phan Văn Trân, các chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB phường, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội CCB các phường. Ông Phan Huỳnh Đồng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Quận 4 và Quận 1 thuộc NHCSXH Chi nhánh TPHCM báo cáo tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Quận 4 và Quận 1 Phan Huỳnh Đồng trao đổi nội dung dịch vụ tín dụng chính sách cho hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn như: Những nội dung công việc NHCSXH ủy thác cho hội đoàn thể; nghiệp vụ cho vay; xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; công tác kiểm tra, giám sát của hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay; phương pháp kiểm tra sử dụng vốn vay và cách phát hiện sai sót, vụ việc; giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng của NHCSXH; hồ sơ lưu trữ tại tổ tiết kiệm và vay vốn; nghiệp vụ nhận tiền gửi của tổ viên; giải đáp các ý kiến phản ánh của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại phường…

Phó Giám đốc Phòng giao dịch Quận 4 và Quận 1 Phan Huỳnh Đồng cho biết Hội CBB Quận 1 hiện có 16 tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH thuộc 6/10 phường. Tổng dư nợ 31,787 tỷ đồng, nợ quá hạn 216 triệu đồng. Quận 1 có 907 hộ nghèo, 195 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,9% tổng hộ dân).

Hiện nay NHCSXH thực hiện 11 chương trình tín dụng gồm: cho vay hộ nghèo trong giai đoạn thu hồi vốn trả Trung ương; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay giải quyết việc làm; cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn hộ cận nghèo, chủ dự án thu nhận lao động nghèo thuộc vốn quỹ “Xóa đói giảm nghèo” của Thành phố; cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; cho vay ký qũy đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; cho vay hội viên hội CCB sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế; cho vay dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho vay người dân có đât bị thu hồi trên địa bàn thành phố; cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng viẹc, trả lương phục hồi sản xuất; cho vay mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội.

Buổi tập huấn trang bị kiến thức nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn vay NHCSXH, tiếp tục mở rộng các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn Quận 1, tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.

                                                                             H.Y