Nâng cao chất lượng điều tra xã hội để tiếp cận giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm

0

 (Thanhuytphcm.vn) – Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội do Thành ủy TPHCM tổ chức vào ngày 20/10.

Nắm bắt dư luận xã hội không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành tuyên giáo

Phó Bí Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng trong thời gian vừa qua, công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội đã được đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành của TP thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm hay. Đặc biệt thông qua những nghiên cứu dư luận, đã có những dữ liệu làm cơ sở khoa học tương đối chính xác để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành nhất là ban hành những chủ trương, chính sách đáp ứng với nhu cầu của người dân TP.

Để nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho rằng cần thể hiện vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. “Việc tăng cường hiệu quả lãnh đạo quản lý trước hết về mặt nhận thức. Vì vậy, công việc nắm bắt, tìm hiểu dư luận xã hội không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành tuyên giáo, mà tất cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu phải ý thức được việc này, luôn coi trọng công tác này. Việc ban hành chính sách, phải biết chính sách đã xuống đến người dân, người dân chấp nhận, đồng thuận như thế nào.”- đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy khi tham mưu văn bản, nên có chỉ đạo sát sườn hơn để cả hệ thống thực hiện việc này thời gian tới. Trong đó, cần nâng cao chất lượng điều tra xã hội để tiếp cận giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm; đồng thời cần nghiên cứu, làm sao thể chế hóa chủ trương chính sách, hoặc điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu hiện nay, nhất là các cấp chính quyền trong việc sử dụng các kết quả điều tra xã hội này như thế nào. Bên cạnh đó, thông qua nắm bắt phải định hướng dư luận, cần tạo sự đồng thuận trong đảng viên, nhân dân; tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, trong bối cảnh xã hội số, việc thích ứng với sự chuyển biến nhanh nhạy của xã hội, chuyển đổi số là khách quan, không áp dụng sẽ tụt hậu ngày càng xa. Do đó, cần có phương pháp và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác điều tra xã hội học. Đây là nhu cầu khách quan, không áp dụng sẽ tụt hậu ngày càng xa. Đồng thời, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu điều tra xã hội sẽ góp phần lan tỏa được thông tin tích cực, dẹp được thông tin xấu một cách hiệu quả.

Cần đa dạng phương thức nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

Trước đó tại hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức thực hiện, giải pháp phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong tham gia nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nhằm góp phần tham mưu xử lý các điểm nóng về an ninh chính trị trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga cho rằng, cần thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, bảo đảm chất lượng, sự hợp lý về cơ cấu, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn kỹ năng, chuyên đề, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến nghiệp vụ cơ bản, kỹ năng trong công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng dư luận xã hội.

Ngoài ra, cần xây dựng lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội có bản lĩnh vững vàng, có kinh nghiệm và kỹ năng tương tác tốt trên không gian mạng; chủ động tham gia vào mạng xã hội để kịp thời nắm bắt xu hướng dư luận, nhạy cảm trong các dự cảm về tình hình điểm nóng liên quan đến địa bàn; linh hoạt ứng phó trong việc định hướng và dẫn dắt dư luận theo mục tiêu thuận lợi cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách vì lợi ích chung của địa phương…

Trao đổi về giải pháp nắm tình hình dư luận xã hội trong giới trí thức, tôn giáo, Trưởng ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Văn Thu cho rằng, cần xây dựng được lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo. Đồng thời, cần phải thường xuyên quan tâm, xây dựng mối quan hệ với lực lượng cốt cán trong tôn giáo thông qua việc thăm hỏi, động viên, chăm lo vật chất tinh thần nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo, lễ Tết của dân tộc; đồng thời đeo bám những kiến nghị chính đáng của người dân để giải quyết.

Bên cạnh đó, thường xuyên thông tin các chủ trương chính cách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến tôn giáo cho lực lượng cốt cán tôn giáo, giới trí thức, dân tộc thiểu số tiêu biểu để họ nắm, hiểu và có thể giải thích, định hướng cho người dân hiểu đúng và đồng thuận với chính sách của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, tạo điều kiện để giới trí thức, chức sắc, người có uy tín trong dân tộc thiểu số được tiếp cận và góp ý, hiến kế với các đề án, chủ trương của TP, đất nước. Các ý kiến được đề xuất phải được coi trọng và có phản hồi.

Chia sẻ về công tác nắm tình hình về việc người lao động di cư, hồi hương trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Nhà Bè Nguyễn Thị Hồng Dung cho rằng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Người đứng đầu cần có tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức lo cho Nhân dân, quyết liệt trong tổ chức, triển khai thực hiện, luôn suy nghĩ, tìm tòi, tìm ra các giải pháp đúng đắn, uyển chuyển, phù hợp giữa chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước và hợp lòng dân.

Đồng thời, cần đa dạng phương thức nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, trong đó nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng trong thời gian dịch bùng phát là phương thức chính và phù hợp với xu thế hiện nay. Phải xây dựng được lực lượng nòng cốt trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, phải đặc biệt chú trọng việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, không chỉ trong huyện mà còn với các cơ quan của TP và các huyện, tỉnh lân cận; vận dụng, quán triệt quan điểm “dựa vào dân để lo cho dân”. Ngoài ra, cần kịp thời tuyên truyền, giải thích, minh bạch thông tin cùng với việc chăm lo, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để người dân hiểu, đồng lòng, chung sức với chính quyền địa phương trong gian khó, cùng với công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân đã thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.