Nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên

1
Ngày 26/8/2016, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Trần Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Qua 20 năm thực hiện, Đảng bộ, chính quyền từ quận đến phường luôn quan tâm, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Toàn quân đã tổ chức trên 180 đợt tuyên truyền phổ biến cho trên 22.000 lượt quân nhân dự bị và 100 lượt chủ phương tiện kỹ thuật. Ban chỉ huy quân sự các cấp thực hiện tốt việc đón quân nhân xuất ngũ về địa phương, đăng ký vào ngạch dự bị đạt 100%; tổ chức đăng ký 218 phương tiện kỹ thuật, đạt 100% chỉ tiêu; phát triển Đảng đạt 8,68% trong lực lượng dự bị động viên; bảo đảm hậu cần – kỹ thuật và tài chính cho xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên. Quân nhân dự bị và xuất ngũ được UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội quận quan tâm chăm lo, tặng quà, giới thiệu việc làm, học nghề…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; đề nghị Ban chỉ huy quân sự các cấp phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh dự bị động viên, nâng cao chất lượng đội ngũ quân nhân dự bị động viên cho quân đội.
  Dịp này, UBND Quận 1 tặng giấy khen cho 13 tập thể, 35 cá nhân đã có thành tích trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1999-2016.