Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ Đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người trong lực lượng vũ trang Quận 1 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để có được kết quả đó, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, còn phải kể đến vai trò của các tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quận 1.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, phát động học tập và làm theo Di chúc của Người trong lực lượng vũ trang Quận 1 là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên tìm về bên Bác, thêm thấm nhuần những lời dạy của Người, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Với tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với rất nhiều hoạt động phong phú từ cơ quan quân sự quận đến Ban Chỉ huy quân sự 10 phường làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ dân quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Di chúc, thành quả của lực lượng vũ trang Quận 1 thực hiện Di chúc của Người, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, niềm tự hào về trách nhiệm đóng góp của mỗi cá nhân và tập thể trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Đó cũng chính là những công việc quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Quận 1 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng được các cấp tuyên dương gồm: 02 tập thể, 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; 02 tập thể và 02 cá nhân nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy; 38 tập thể, 128 cá nhân được Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 tuyên dương trong thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2019.

Thực hiện Di chúc của Người, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 1 xin hứa tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”, kiên quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn trung tâm của Thành phố, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 1 và luôn tâm niệm làm theo Di huấn thiêng liêng của Người để hoàn thiện và đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng Quận 1 “An toàn – văn minh – hiện đại – nghĩa tình”.

                                                                            

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here