Ngày 25/2/2018, tại sân vận động Hoa Lư, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày chạy thể thao CISM” do Hội đồng Thể thao Quân sự thế giới (gọi tắt là CISM) phát động, kết hợp Ngày chạy Olympic năm 2018. 

Sau lễ phát động, với khẩu hiệu “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Tình hữu nghị CISM thông qua ngày thể thao”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 150 cán bộ, chiến sĩ của Lực lượng vũ trang Quận 1 tham gia “Ngày chạy thể thao CISM” với cự ly 3.200m bảo đảm, an toàn tuyệt đối.
Hoạt động hưởng ứng “Ngày chạy thể thao CISM” là dịp để tăng cường sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quận 1. Đồng thời, thông qua hoạt động này giúp cho cán bộ, chiến sỹ hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa tình hữu nghị của tổ chức Hội đồng Thể thao Quân sự thế giới.