Ngày 10 – 11/8/2012 tại trường Trung học cơ sở Minh Đức, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh Quận tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên, ban điều hành các khu phố, tổ dân phố và lực lượng bảo vệ dân phố của 4 phường Nguyễn Thái Bình – Cầu Ông Lãnh – Cô Giang – Cầu Kho nhằm giúp nắm vững những nội dung cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa”, giữ vững ổn định an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lớp học gồm 6 chuyên đề: Chiến tranh  nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Phổ biến nội dung Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng và Pháp lệnh Dự bị động viên, xây dựng phát triển kinh tế xã hội gắn liền quốc phòng p an ninh ở Quận 1; Xây dựng hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở khu phố, tổ dân phố, cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở Quận 1; Tình hình biển Đông của Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here