Đội Thông tin lưu động Trung tâm Văn hóa quận đã tham dự Liên hoan Thông tin tuyên truyền Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2006 với chủ đề “Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX”. Liên hoan tổ chức trong 7 ngày từ 14/3 – 21/3/2006 có sự tham gia biểu diễn của 24 quận huyện. Các tiểu phẩm tham dự hướng đến Đại hội X của Đảng – Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững có nội dung phong phú, sáng tạo : ca ngợi Đảng CSVN quang vinh, sự thay da đổi thịt của từng địa bàn ngày càng giàu đẹp, văn minh, con người mới xây dựng thành phố, quyết tâm của chính quyền và nhân dân hoàn thành chỉ tiêu kế họach đề ra ….


Đến với Liên hoan lần này, Đội Thông tin lưu động quận tham dự kịch bản “Ngôi nhà mơ ước”, tác giả Huỳnh Phương về người công dân đã đặt sự phát triển chung của quận lên trên lợi ích cá nhân góp phần cùng toàn quận xây dựng các trung tâm dịch vụ cao cấp và đô thị mới từ dự án đền bù giải tỏa và tái định cư ở khu vực Mã Lạng và tứ giác Bến Thành. Kịch bản thể hiện sự quyết tâm của Đảng, chính quyền và nhân dân nhằm đạt thành tích xuất sắc và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra giai đọan từ 2006- 2010 trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội.