Liên đoàn Lao động Quận 1 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Cờ thi đua Xuất sắc

115

Ngày 28/12/2022, tại hội nghị tổng kết Phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn TPHCM năm 2022, Liên đoàn Lao động Quận 1 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Phong trào công nhân viên chức – lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động Quận 1 chỉ đạo công đoàn cơ sở tập trung làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, CNVC-LĐ với mục tiêu chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động; công tác thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên công đoàn hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động Quận 1 triển khai phát động các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của quận và tổ chức Công đoàn. Phát động 03 phong trào thi đua trong CNVC-LĐ: “Mùa xuân”, “Bàn tay vàng” và “Vì người thợ” cùng các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Qua đó, đã được sự quan tâm, hưởng ứng của các đơn vị, doanh nghiệp, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình cải cách hành chính có giá trị tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao về kinh tế – xã hội.

N.T