Ngày 19/9/2017, Quận ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 và phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức Lễ truy điệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đê tại 229/17 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tham dự Lễ truy điệu có bà Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang; ông Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể quận, phường và nhân dân.

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đê sinh năm 1936 tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Mẹ đã từ trần lúc 11 giờ 25 phút ngày 16 tháng 9 năm 2017, hưởng thọ 82 tuổi.
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang đọc điếu văn tri ân những đóng góp to lớn của Mẹ: “Mẹ đã sớm ý thức giác ngộ cách mạng, trong các cuộc kháng chiến đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Mẹ Nguyễn Thị Đê đã tiễn 2 người con lần lượt lên đường tham gia cách mạng. Rồi lần lượt khi nghe tin con Nguyễn Như Sang đã anh dũng hy sinh ngày 20 tháng 1 năm 1968 khi là chiến sỹ bộ đội địa phương tại Bến Tre và con Nguyễn Văn Lộc, chiến sỹ C3D14 đặc công mặt trận 479 Quân khu 7 đã hy sinh ngày 31 tháng 1 năm 1986 tại chiến trường Campuchia.
Mẹ đã sống một cuộc đời thanh bạch, hết lòng vì nước, vì dân. Mẹ là tấm gương sáng cho con cháu về sự hy sinh cao cả, lối sống cần kiệm, giản dị, vị tha, trọng lẽ phải, không đòi hỏi lợi ích, công lao. Mẹ xứng đáng là một “Bà mẹ Việt Nam – một Bà Mẹ Việt nam Anh Hùng”.