Lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ quận 1

4

Ngày 30/1/2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận1 tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sựnăm 2016. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy;Trần Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quânsự quận; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sựquận-phường cùng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Năm 2016, Quận 1 được giao chỉ tiêu 145 côngdân nhập ngũ. Qua sơ tuyển, xét duyệt, khám sức khỏe có 153 thanh niên trúngtuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 4 đảng viên đạt tỷ lệ 2,7%, thanh niên cótrình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 33%, sức khỏe loại I – II là 81,27%. Mỗithanh niên lên đường nhập ngũ nhận được sự chăm lo chu đáo của quận, phường vàcó một trường hợp gia đình thanh niên được hỗ trợ sửa chữa nhà. Đảng viên thanhniên Nguyễn Trung Huân, đại diện công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ phát biểu bàytỏ quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, xin hứa ra sức phấn đấu, rèn luyện,chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giaotrong thời gian tại ngũ.

Phát biểu động viên thanh niên lên đường nhậnnhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh:chính các bạn có lệnh gọi nhập ngũ hôm nay là những nhân tố quan trọng góp phầnvào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặttrận, đoàn thể quận – phường thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặcbiệt chăm lo giúp đỡ những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hãy làm hếtsức mình vì tiền tuyến vững vàng, chắc thắng; chúc các bạn thanh niên có lệnh gọinhập ngũ sẵn sàng và sớm trở thành người quân nhân cách mạng “Trung với Đảng,hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủnghĩa xã hội”.