Lễ dâng hoa tưởng niệm

0

Ngày 29/1/2011, Đoàn Dân – Quân – Chính – Đảng Quận, phường và Tổng Công ty Bến Thành do đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam  – Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam – Danh nhân văn hóa – Anh hùng giải phóng dân tộc, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, độc lập tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn cũng đến dâng hương tượng đài Bác Tôn – Người cộng sản kiên trung suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân – Người khởi xướng và lãnh đạo phong trào của giai cấp công nhân Việt Nam.

 Dịp này, Đoàn cũng đến dâng hương tưởng niệm Đền tưởng niệm các Hùng tại Thảo Cầm Viên – ghi nhớ công ơn của các vua Hùng trong công cuộc dựng nước và mở mang bờ cõi.