Lễ bế giảng lớp sơ cấp chính trị khoá 3

11

Ngày 20/10/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp chính trị khoá 3 năm 2022. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

Trong thời gian từ ngày 27/9 – 18/10/2022, các học viên đã học tập 18 bài: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa;… Kết quả, có 102 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị Quận 1 biểu dương 5 cá nhân có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt trong việc tổ chức quản lý lớp; tặng Giấy khen cho 10 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, có tinh thần nghiêm túc trong học tập.

                                                                                                N.T