(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 19/5/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1; cùng 86 học viên khóa học.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được các giảng viên truyền đạt các nội dung chương trình lớp sơ cấp lý luận chính trị theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương gốm 18 bài: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam…

Đồng thời, tổ chức cho học viên nghiên cứu thực tế; thảo luận, ôn tập, giải đáp cuối khóa và kiểm tra, thi tốt nghiệp. Kết quả, 86/86 học viên đều được cấp bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 51,16% đạt loại giỏi, 37,21% đạt loại khá, 4,65% đạt trung bình. Đợt này, Trung tâm Chính trị Quận 1 trao Giấy khen cho 6 học viên đạt kết quả xuất sắc trong khóa học này.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên đánh giá cao sự nỗ lực trong suốt quá trình dạy và học của đội ngũ giảng viên, học viên; biểu dương và chúc mừng kết quả học tập mà các học viên đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận đã học để phục vụ công tác tại cơ quan, đơn vị.

L.T