Khu phố 8 phường Đa Kao tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022

23

Ngày 5/11/2022, Khu phố 8 phường Đa Kao tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Nguyễn Thị Lê Hương, Bí thư Đảng ủy phường Đa Kao; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường; cùng các ban ngành đoàn thể phường, bí thư chi bộ và Ban Công tác Mặt trận khu phố.

Ngày hội đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 92 năm qua. Đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay để cùng nhau xây dựng khu phố ngày càng đoàn kết, khang trang, người dân trong Khu phố 8 ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Năm 2022, Khu phố 8 có nhiều hoạt động nổi bật: Thực hiện 10 buổi tuyên truyền pháp luật, vệ sinh môi trường cho 300 lượt người tham gia; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về Dân cư của Chính phủ; đưa ra khỏi chương trình 3/5 hộ nghèo, 7/14 hộ cận nghèo; 100% hộ gia đình có nhà ở kiên cố; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đến trường; phát thưởng 20 em vượt khó trong học tập, tích cực tham gia hoạt động Hè, trao 5 suất học bổng cho các cháu hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; thường xuyên hỗ trợ hộ cận nghèo, gia đình khó khăn hàng tháng;…

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Phạm Thị Ngọc Minh đề nghị khu phố cần có chương trình cụ thể động viên nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động để phục hồi kinh tế, thực hiện phòng chống dịch Covid-19; Ban Công tác Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn; tăng cường vai trò giám sát, thường xuyên lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân; đề xuất biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động;…

Dịp này, Khu phố 8 biểu dương 2 gương “Người tốt – việc tốt” cấp quận và 10 gương cấp phường; chăm lo 50 phần quà và tiền mặt với tổng kinh phí 15.000.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, có cảnh khó khăn.

K.L