Khu phố 5 phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

4

Ngày 8/11/2022, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5, phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Đỗ Phương Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Nguyễn Thị Kim Oanh, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Quách Khánh Du, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1; Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thị Thu Đông, Bí thư Chi bộ Khu phố 5; Hoàng Xuân Hường, Trưởng Ban điều hành khu phố 5; Nguyễn Thế Lý, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5.

Ngày hội đã ôn truyền thống 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Trong năm 2022, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5 đã cùng với Ban điều hành khu phố, các tổ dân phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, như cuộc vận động “Vì người nghèo” thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua đó đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn  2021 – 2025, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị Văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… được triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện, phù hợp với đặc thù, tình hình thực tiễn tại cộng đồng dân cư,

Công tác nắm tình hình nhân dân, giám sát, phản biện xã hội tại cộng đồng dân cư được nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện chăm lo cho 13 hộ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và các hộ cận nghèo trong khu phố với 5 đợt trong năm gồm 70 lượt phần quà chăm lo; vận động nhân dân khu phố tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” 2,4 triệu đồng, quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”   12 triệu đồng; đề xuất cấp học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, khuyến tài cho 6 cháu; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định mới của pháp luật, những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm đến nhân dân để chủ động phòng, chống và ngăn ngừa, trong năm không để xảy ra vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Đỗ Phương Lợi đề nghị Khu phố 5 tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khu phố về mục tiêu xây dựng, phát triển Quận 1; phát huy tinh thần tương thân tương ái nhằm huy động các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, làm tốt công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường; tiếp tục phát động Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tăng cường vai trò giám sát; thường xuyên lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân…

Dịp này, UBND phường tuyên dương 9 tập thể, 21 cá nhân đã tích cực tham gia hoàn thành tốt các công tác của Khu phố 5 năm 2022; Ủy ban MTTQ phường và khu phố tặng 12 phần quà gồm nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người yếu thế. Tại ngày hội đã phát động đăng ký công trình thi đua của của Khu phố 5 năm 2023.

                                                                             N.T