Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

3

Ngày 03/10/2022, UBND Quận 1 tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Đoàn Xuân Giang, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; cùng lãnh đạo UBND, Giám đốc các Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học 10 phường, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa nêu rõ, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 bắt đầu từ ngày 1/10/2022 đến ngày 7/10/2022 với mục đích: Tăng cường cơ hội học tập suốt đời cho các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập”, “Đô thị thông minh”. Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội. Qua đó, khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, góp phần xây dựng Quận 1 trở thành “Quận học tập”.

Từ những mục tiêu trên, Quận 1 tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, cụ thể: Tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống xe loa, phát thanh. Giới thiệu những mô hình học tập tiêu biểu, những gương học tập tiêu biểu như“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân, gia đình và cộng đồng đến 10 phường. Các thư viện, nhà văn hóa xây dựng các hoạt động cụ thể, thiết thực diễn ra trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham quan học tập và mọi người dân được đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp tài liệu trực tuyến, tài liệu số để phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của nhà trường trong môi trường số…

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 Lê Thị Bình nêu rõ: Thời gian qua, mặc dù TPHCM trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn từ đại dịch Covid-19, nhưng việc dạy và học của Quận 1 không bị gián đoạn, cơ hội học tập của người dân Quận 1 luôn được duy trì, đảm bảo. Ngành giáo dục và đào tạo Quận 1 đã chủ động thay đổi phương thức học tập và tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại hỗ trợ học tập, áp dụng các mô hình quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận công nghệ, quản lý nhà trường theo hướng mở, kết nối, dùng chung hạ tầng kết nối, cơ sở dữ liệu lớn.

Với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi đến toàn thể chúng ta một thông điệp vô cùng quan trọng. Đó là thúc đẩy chuyển đổi số trở thành chiến lược tại các cơ quan, đơn vị trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, để xác nhận hiệu quả của quá trình tăng năng năng suất lao động và tăng tốc sáng tạo. Đó cũng là nền tảng để Quận 1 tiến tới đô thị thông minh, góp phần  cùng thành phố  trở thành thành phố học tập, gia nhập mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

N.T