Ngày 23/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị Khóa I năm 2019. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy – Giám dốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

Trong 2 tháng học tập, 47 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các đơn vị trong và ngoài hệ thống chính trị Quận 1 được học 18 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu trnh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1945 – 1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 2011)…

Phát biểu tại buổi khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy – Giám dốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên đề nghị các học viên cố gắng học tập để hoàn thành khóa học.

                                                                         

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here