(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 14/7/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng lớp sơ cấp chính trị Khóa 2 năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên mong rằng các học viên cố gắng phấn đấu trong học tập, chấp hành tốt các nội quy, quy định của lớp học để giúp các học viên nâng cao về lý luận chính trị, vận dụng vào thực tế công tác.

Trong 11 ngày (Từ 14/7 đến 11/8/2022), 65 học viên từ các đơn vị thuộc Đảng bộ quận và các đơn vị trên địa bàn quận sẽ học tập 18 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam;…

                                                                                      N.T