Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4, khóa 64

4

Ngày 18/10/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa 64 năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Trần Đức Hạnh Quỳnh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; Trung tá Nguyễn Văn Ngo, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự quận; lãnh đạo các đơn vị là thành viên trong Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 phường và hơn 138 học viên là cán bộ đảng viên, giáo viên, công chức, nhân viên, người lao động, lực lượng tự vệ trên địa bàn.

Trong chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề dành cho đối tượng 4 theo Thông tư 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ Quốc phòng trong thời gian 4 ngày (từ 18/10/2022 đến 21/10/2022).

Tại lễ khai giảng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Trần Đức Hạnh Quỳnh phát biểu: mỗi học viên cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Ban tổ chức lớp học duy trì và thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình, thời gian học tập, làm cơ sở để học viên vận dụng tốt những kiến thức, lý luận được bồi dưỡng vào quá trình công tác trên từng cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được thảo luận, kiểm tra và viết bài thu hoạch để cấp giấy chứng nhận.

Quốc Dũng