Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

1

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 6/9/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng  lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 (khóa 58) năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; Lê Thị Lan Chi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Thượng tá Huỳnh Văn Thương, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt, Phó Trưởng Công an Quận 1.

Trong 3 ngày học tập (6/9 – 8/9/2022), các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 lưu ý báo cáo viên nắm chắc nội dung, chú trọng nội dung trọng tâm trọng điểm, giúp cho học viên đạt kết quả cao nhất; học viên nghiên cứu các nội dung bài giảng, sắp xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ…

                                                                             N.T