Ngày 30/10/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2019 dành cho cán bộ, quản lý (đối tượng 4) thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 Trần Công Hậu.

Trong thời gian từ 30/10 đến 2/11, 104 học viên được học 7 chuyên đề: Cải cách hành chính – những vấn đề của TPHCM; phát triển bền vững văn hóa và con người Việt Nam, cơ hội và thách thức; quản trị địa phương thời hội nhập quốc tế – kinh nghiệm – mô hình – hiệu quả; lãnh đạo quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay; vấn đề truyền thông và thực trạng công tác quản lý hiện nay, vấn đề an ninh mạng và việc đấu tranh trên không gian mạng tại TPHCM….

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 cho biết: công việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là một những yêu cầu thường xuyên đối với quá trình bồi dưỡng đào tạo cán bộ, với 7 chuyên đề học tập, sẽ cung cấp một lượng kiến thức để áp dụng vào các lĩnh vực chuyên môn có hiệu quả hơn. Đồng chí mong rằng các học viên cố gắng chấp hành nội quy, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề để áp dụng vào công việc trong thời gian tới, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận sắp tới

                                                                                                

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here