Ngày 23/4/2008, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Quang Chúc chủ trì cuộc họp tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2007 và kế hoạch thực hiện năm 2008 trên địa bàn quận 1. Tham dự cuộc họp có Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Thành phố, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Thành phố, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy quận 1, UBND 10 phường.


Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2007 và kế hoạch thực hiện năm 2008, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Quang Chúc đã có kết luận chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận 1.


Theo đó, chủ tịch UBND 10 phường, thủ trưởng các đơn vị thuộc quận xây dựng ý thức thường trực trong lãnh đạo các đơn vị, các phường về công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, PCCC để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Qua đó, có kế hoạch tổ chức diễn tập rút kinh nghiệm khi có sự cố để xử lý một cách kịp thời. Các đơn vị nghiên cứu đề xuất trang bị, phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy một cách phù hợp trong điều kiện hiện nay.


Ngoài ra các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền phải tăng cường công tác phòng, chống, tập huấn các lực lượng cứu nạn tại chỗ, kiểm tra các cơ sở trọng điểm thường hay ngập úng, các khu dân cư có nguy cơ cháy cao… đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy trong năm 2008 và những năm tiếp theo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here