Bước sang năm 2007, UBND – Ban chỉ huy công an – Ban chỉ huy Quân sự và 8 các khu phố của phường Nguyễn Cư Trinh đã ký kết hưởng ứng phong trào thi đua thể hiện vai trò, trách nhiệm và quyết tâm của toàn thể nhân dân hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007 tiến tới xây dựng phường văn hóa vào năm 2010.


Phường hiện có 242 doanh nghiệp, 695 hộ kinh doanh cá thể và 7 hợp tác kinh tế. Năm 2006 phường đã xử lý 40 trường hợp vi phạm trong kinh kinh doanh, 18 trường hợp nhà sửa chữa sai nội dung thông báo, 533 trường hợp về vệ sinh môi trường và trật tư lòng lề đường. Các hẻm, vỉa hè được chỉnh trang, nạo vét cống, làm lại hố ga. Thực hiện chăm lo đầy đủ cho các diện chính sách, dân nghèo, người già yếu neo đơn, phường đã sửa chữa 3 nhà diện chính sách, chăm lo cho 392 gia đình và 12 trẻ trong các ngày lễ lớn, phát trên 1.500 phần quà cho thiếu nhi dịp hè và trung thu… Đời sống nhân dân dần được cải thiện và ổn định, tạo điều kiện cho các hộ nghèo nâng cao thu nhập không còn hộ dưới 5 triệu đồng/ người/ năm phường giải quyết cho 44 hộ vay quỹ xóa đói giảm nghèo trên 100 triệu đồng, giải quyết dự án cho công ty Hướng Mới vay 200 triệu đồng, giới thiệu học bổng cho 22 em, 8 hộ được vay vốn Hội Phụ nữ 40 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn phường được giữ vững, năm 2006 đã khám phá 20/27 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ 70,07%), giao quân nghĩa vụ quân sự 28/27 (tỷ lệ 103,7%), hòa giải 33 đơn tranh chấp về dân sự…