Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho hội viên phụ nữ

0

Ngày 22/2/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1 – Phòng Tư pháp Quận 1 phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TPHCM và Quận 1 cho gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ 15 cơ sở hội.

Tại hội nghị, hội viên phụ nữ được hướng dẫn chi tiết quy trình các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch; giới thiệu thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến; hướng dẫn các mẫu kê khai theo quy định.

Sau khi được tuyên truyền, nắm bắt cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, ý kiến hội viên phụ nữ đều cho rằng, các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo phương thức mới cho người dân có thêm lựa chọn, đảm bảo tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.

T.X