Họp giao ban công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2006

2

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 14/7/2006 UBKT Quận ủy đã tiến hành họp giao ban công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm với các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quận 1, do đ/c Phạm Huy Thông – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ chủ trì hội nghị. Đến tham dự buổi họp có đ/c ĐặngThị Bạch Tuyết – Trưởng phòng Quận, Huyện UBKT Thành ủy, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Liễu, chuyên viên UBKT Thành ủy và các đ/c phụ trách công tác kiểm tra của các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quận.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hội nghị đã đánh giá tình hình công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, đánh giá những mặt làm được, chưa được để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác kiểm tra và đề ra chương trình công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2006. Đồng thời cũng đã thảo luận một số nội dung có liên quan đến hội thi cán bộ làm công tác kiểm tra năm 2006 sẽ diễn ra vào ngày 04/8/2006 và ngày 11/8/2006, với tổng số 44 đội, 132 thí sinh tham gia dự thi.

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Đ/c Đặng Thị Bạch Tuyết – Trưởng phòng Quận, Huyện UBKT Thành ủy cũng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra. Sau cùng, đ/c Phạm Huy Thông – Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã tiếp thu ý kiến và kiện toàn công tác kiểm tra, nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra trong Đảng, nhằm góp phần chặn đứng, ngăn ngừa các biểu hiện sai phạm trong cán bộ, đảng viên. Tới đây, công tác kiểm tra được tăng thêm chức năng giám sát theo quy định trong Điều lệ Đảng khóa X, do đó cấp ủy và UBKT cần nắm bắt kịp thời các văn bản, các quy định, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra ở đơn vị.