HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2022 – 2023

1
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2022, tại Trường THCS Minh Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 đã khai mạc hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023”. Hội thi thu hút sự tham gia của 110 giáo viên đến từ 09 trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 1.
Trong hội thi lần này, giáo viên tham gia sẽ trải qua các phần thi:
1. Thực hành giảng dạy (thời gian từ 07/11/2022 đến 16/11/2022).
2. Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục (dự kiến từ 02/01/2023).
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'SẢN VIỆT NA'Hội thi là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1, giúp đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh; đồng thời tạo điều kiện cho các giáo viên có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Bên cạnh đó, hội thi cũng là nơi phát hiện, công nhận và tôn vinh những giáo viên dạy giỏi; từ đó nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển cho ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1.