HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2022, SƠ KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 05-KH/QU VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 05-ĐA/TU NĂM 2022

18
Ngày 10/2/2023, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, sơ kết thực hiện Kế hoạch số 05-KH/QU về thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy – Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Quận 1; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí  đại diện lãnh đạo các ban Quận ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 và các tổ chức chính trị, xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 35, bí thư các tổ chức cơ sở đảng…
Năm 2022, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Quận ủy ban hành 667 văn bản, kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm, kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số nghị quyết của Đảng, qua đó 51/51 tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập quán triệt với 6.513/6.970/8.021 đảng viên, đạt tỷ lệ 93,44% và 4.608 quần chúng, đoàn viên, hội viên tham gia; tổ chức 9 lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè với 2.249/2.257 cho đội ngũ quản lý, giáo viên đạt tỷ lệ 99,64%; tổ chức bồi dường nhận thức về đảng cho 697 học viên, 5 lớp đảng viên mới cho 439 học viên và 3 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 244 học viên.
Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW; chú trọng thực hiện có hiệu quả 2 mô hình: “Đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả và “Quận 1 trái tim nghĩa tình”. Tham mưu kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo 35 của Quận 1 nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong năm, Trang Cột cờ Thủ Ngữ đã đăng 4.690 bài viết, trong đó có nhiều bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thu hút 17.096.939 lượt quan tâm tương tác…
Tại hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận của các đơn vị với nội dung: Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và giải pháp kiến nghị trong công tác tuyên giáo; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị; kinh nghiệm xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; thực hiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; những cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống của nhà trường…
Trao đổi một số nội dung về thực hiện Đề án 05 – ĐA/TU, Phó Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đỗ Quyết Thắng đề nghị Quận 1lưu ý đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, những thông tin, dữ liệu chưa chính xác, có thể phát triển các phần mềm độc hại, làm lọt, lộ thông tin bí mật của Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho người dân về các ứng dụng này; tiếp tục theo dõi nắm sát tình hình thông tin trên báo chí để kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo 35 Quận 1 và Thành ủy đối phó với những tình huống phát sinh; đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Quận 1 quan tâm chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu đề ra những giải pháp kỹ thuật về công nghệ thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, phối hợp giữa Ban Chỉ đạo, cấp ủy và các đơn vị trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm; đề xuất triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 85-QĐ/BBT của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin cá nhân; tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn xử lý hiệu quả giữa “Xây và chống”, trong đó xây là cơ bản, chống là cấp bách; tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/BCT của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái kết hợp với sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 05 – ĐA/TU…
Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị trong năm 2023 Ban Tuyên giáo Quận ủy cần tập trung tham mưu đánh giá các chỉ tiêu chuẩn bị công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy để nắm được các chủ trương, nghị quyết, nội dung cụ thể; chú trọng trong công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng từng lĩnh vực, từng người; kịp thời đảm bảo chất lượng tham mưu, duy trì giao ban, đổi mới phương pháp, cách làm sáng tạo để các nội dung truyền tải được tiếp nhận; triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tế trên địa phương; Ban Chỉ đạo 35 quận và phường cần có nhiều giải pháp cụ thể, có bản lĩnh trong suy nghĩ, nhận thức, biện pháp chuyên nghiệp để làm tốt vai trò của Ban Chỉ đạo; đồng chí nhấn mạnh cán bộ làm công tác tuyên giáo phải nhạy bén, biết tổng hợp, khái quát, tinh tế, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát; người làm công tác tuyên giáo phải là người thích đọc, thích nghe, thích suy nghĩ để bồi dưỡng bản thân và phục vụ cho công tác tuyên giáo của Đảng…
Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2022; khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân thực hiện xuất sắc Kế hoạch số 05-KH/QU của Quận ủy về thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Kim Loan