Hội nghị tổ chức nghiên cứu phổ biến quán triệt và thực hiện Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng Đảng viên vi phạm

21

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 15/8/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị tổ chức nghiên cứu phổ biến quán triệt và thực hiện Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Quận ủy Quận 1; trưởng, phó các ban Đảng Quận ủy Quận 1; lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc; Thường trực cơ sở Đảng, Chủ tịch UBND 10 phường;…

Báo cáo viên Đào Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM triển khai các điều mới trong Quy định 69-QĐ/TW, tập trung 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở cần thiết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ mục đích hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật. Theo đó, sự cần thiết ban hành Quy định 69-QĐ/TW theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW, thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nội dung Quy định 69-QĐ/TW bổ sung cập nhật một số hành vi và xây dựng 4 điểm mới gồm: Điều 30 – vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền; Điều 44 – vi phạm về quản lý tài nguyên; Điều 45 – vi phạm về hành bảo vệ môi trường; Điều 46 – vi phạm quy định khoa học công nghệ chuyển giao công nghệ.

Phạm vi đối tượng điều chỉnh là tổ chức Đảng (gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể thay đổi do chuyển giao chia tách, sát nhập); đảng viên (gồm cả Đảng viên bị tuyên bố mất tích đảng viên đã qua đời nhưng các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng). Nguyên tắc xử lý kỷ luật: Đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới sáng tạo được cấp phó có thẩm quyền cho phép theo quy định. Giải thích từ ngữ: chạy chức chạy quyền “là các hành vi tặng quà, tiền, bất động sản hoặc các lợi ích vật chất khác, dùng tình cảm nam nữ không trong sáng nhằm mua chuộc, tạo sự ủng hộ của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người liên quan để có được vị trí, chức vụ, quyền lợi cho mình hoặc người khác”…

Về kỷ luật tổ chức Đảng, tập trung 3 nội dung chính: xây dựng quy định mới; tăng nặng hoặc làm nhẹ chế tài đối với hành vi; thêm hoặc bớt động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm để phù hợp đồng bộ với quy định của Trung ương.

Về xử lý kỷ luật, đảng viên vi phạm gồm ba nhóm: Nhóm 1 – vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng; nhóm 2 – vi phạm về chính sách pháp luật Nhà nước; nhóm 3 – vi phạm về đạo đức, lối sống, tín ngưỡng tôn giáo.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Thị Tố Nga đề nghị: cấp ủy cơ sở Đảng triển khai thực hiện và có báo cáo tổng hợp về Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 trong tháng 8/2022; các cơ sở Đảng hoàn thành, kết thúc công tác tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc chậm nhất là 30/9/2022, lưu ý đảm bảo dúng quy định nội dung tổ chức Đại hội chi bộ về trang trí, điều hành đại hội, các văn kiện, tài liệu, logo chỉ in hình cờ Đảng, không in cờ nước…; quan tâm công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng đối với các đối tượng đã theo học lớp cảm tình đảng, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng; đảm bảo kết quả đánh giá phân loại đảng viên hàng năm…

K.L