Hội nghị tập huấn về công tác thi đua khen thưởng năm 2022

2

Ngày 21/10/2022, UBND Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng TP. Hồ Chí Minh, Ngô Hải Yến, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1; Bùi Văn Thịnh, Chánh Thanh tra Quận 1; thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Quận 1; thành viên Hội đồng xét công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc cụm, khối thi đua; cán bộ, công chức, viên chức phụ trách thi đua khen thưởng của cơ quan đơn vị…

Báo cáo viên Nguyễn Hoàng Hưng thông tin quy định về công tác thi đua khen thưởng; một số nội dung cần trao đổi thống nhất trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại thành phố; giới thiệu một số điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng; nội dung triển khai thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TP HCM, Quận 1 giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp thành phố và cấp Nhà nước; thảo luận và giải đáp thắc mắc thông tin.

Trong đó, nhấn mạnh Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 có 96 điều, bổ sung 1 điều mới, sửa đổi bổ sung 88 điều và 7 điều được giữ nguyên, đồng thời triển khai những quy định chung về nguyên tắc khen thưởng; tổ chức thi đua, danh hiệu và các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cá nhân (lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn quốc), tập thể (tập thể tiên tiến, tập thể xuất sắc, cờ thi đua của thành phố, cờ thi đua của Chính phủ)

Đồng thời, Phó Trưởng Phòng Nội vụ Nguyễn Văn Hiếu triển khai một số nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, lưu ý các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung đăng ký thi đua, chuẩn bị công tác tổng kết, thi đua khen thưởng năm 2022 đúng tiến độ đề ra.

K.L