Ngày 29/6/2022, Ban Dân vận Quận ủy Quận 1, UBND Quận 1 phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022, chuyên đề “Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Quận 1 và những vấn đề cần lưu ý, kỹ năng công tác dân tộc tôn giáo”.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phong, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Hiếu, Phó trưởng Phòng Nội vụ Quận 1; cùng lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội Quận 1 và 10 phường…

Tại hội nghị, báo cáo viên Nguyễn Ngọc Phong đã chia sẻ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền vận động, công tác dân tộc, tôn giáo, đồng chí nhấn mạnh vai trò của Nhân dân là đặc biệt quan trọng: “Dân ủng hộ ít mình thắng lợi ít, dân ủng hộ nhiều mình thắng lợi nhiều, dân ủng hộ hoàn toàn thì mình thắng lợi hoàn toàn”. Tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định, đồng bào tín ngưỡng tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thông tin đến Hội nghị tỷ lệ đồng bào dân tộc, tôn giáo trên tỷ dân số cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đến việc làm, thu nhập ổn định, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện nhu cầu tâm linh, nhu cầu tín ngưỡng, học hành, tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cuộc sống vui vẻ, đoàn kết gắn bó …

Báo cáo viên cũng lưu ý các cơ sở cần quan tâm thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc; nắm rõ tình hình dư luận của đồng bào dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, thực hiện mục tiêu chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đồng bào, bình đẳng tương trợ giúp nhau cùng phát triển; thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 24/NQ-TW về công tác dân tộc những quan điểm, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các văn bản, chương trình kinh tế, xã hội đối với công tác dân tộc, tôn giáo; thống nhất nhận thức, hành động về công tác dân tộc, tôn giáo, những quan điểm đúng đắn kịp thời để triển khai thực hiện.

Đối với kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo, cán bộ làm công tác dân vận cần nắm vững Nghị quyết chủ trương của Đảng, nâng cao kỹ năng tham mưu, nắm rõ Luật Tín ngưỡng tôn giáo, có kiến thức lý luận; đào tạo, bố trí cán bộ cần có lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt đặc thù về công tác dân tộc, tôn giáo, nắm bắt, phân tích đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp phù hợp; nắm chắc phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu,hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào và trau dồi kiến thức, kỹ năng ở lĩnh vực dân tộc; nắm vững các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số văn bản có liên quan, nghiên cứu để có kiến thức chung, tạo nền tảng, kim chỉ nam trong công tác dân tộc, tôn giáo ngày càng tốt hơn; …

Buổi tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng nhận thức, trách nhiệm, tuyên truyền vận động và kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên các cơ quan đơn vị và hệ thống chính trị, xã hội của quận, phường về các vấn đề dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay trên địa bàn Quận 1.

K.L