Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

0

Ngày 13 – 14/9/2022, UBND Quận 1  và UBND Quận 4 phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 cho lãnh đạo văn phòng, phòng ban chuyên môn, chủ tịch, phó chủ tịch thuộc UBND Quận 1 – Quận 4. Tham dự có các đồng chí: Hồ Thị Quyên, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND TPHCM; Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An nêu rõ: Công tác quản lý nhà nước trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan đơn vị, địa phương đã thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Công tác kiểm soát việc thực hiện thực thi thủ tục hành chính triển khai đồng bộ, thống nhất theo một phương pháp chung và cơ bản đi vào nền nếp… Qua đó, đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời đề ra những tháo gỡ khó khăn, tồn tại, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị…

Báo cáo viên Hồ Thị Quyên, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND TPHCM triển khai nội dung: Tổng quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; một số nhiệm vụ cần tập trung về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; hướng dẫn thực hiện trên cổng dịch vụ công Quốc gia;…

Hội nghị tập huấn giúp bồi dưỡng, trang bị các kỹ năng, kiến thức cho cán bộ đầu mối được phân công thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị được thuận lợi, đạt kết quả tốt…, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2020 – 2025.

N.T

.

: