Hội nghị phản biện đối với dự thảo Quyết định về ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt

2

Ngày 11/01/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo quyết định về ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 1. Tham dự có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Trương Thị Hòa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thị Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Ngô Đức Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Cao Trung Tín chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thanh Nguyên trình bày tóm tắt nội dung dự thảo quyết định về ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 1.

Nhiều ý kiến phát biểu cho rằng, việc ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng cũng hợp lý, tuy nhiên việc tăng giá thu gom, vận chuyển rác phải đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, trang bị thùng rác, trang thiết bị thu gom rác, cần có chính sách miễn giảm phí thu gom rác đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; cần tuyên truyền cụ thể cho người dân hiểu để họ đồng thuận với dự thảo quyết định, đồng thời phải nói rõ về quy định giá thug gom, vận chuyển rác cho người dân dễ hiểu; tuyên truyền cho người dân tầm quan trọng phân loại rác thải tại nguồn và cách phân biệt các loại rác thải; cần có chính sách đãi ngộ đối với những người đi thu gom rác; công khai số điện thoại đối với các đơn vị thu gom chất thải xây dựng.

Đại diện các đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 cũng trả lời các thắc mắc của các đại biểu tham dự.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Cao Trung Tín ghi nhận những ý kiến của các đại biểu để xem xét và đề nghị UBND Quận 1 có văn bản trả lời.

N.T