Ngày 21/02/2014, Ủy ban kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban về công tác kiểm tra giám sát quý I năm 2014 với nội dung: triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2014 của Quận ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy năm 2014; hướng dẫn cơ sở thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Quyết định số 370-QĐ/UBKTU ngày 10/9/2013 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế của cấp ủy cơ sở và UBKT Đảng ủy cơ sở. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở và UBKT Đảng ủy cơ sở phải tích cực và chủ động hơn, chú trọng vào những nội dung trọng tâm đã được Ban Thường vụ Quận ủy xác định trong năm; chú ý kiểm tra người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here