Ngày 25/10/2005 UBKT Quận ủy đã tiến hành giao ban định kỳ quý 3/2005 với UBKT Đảng ủy và những đ/c làm công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở, đến dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Trưởng phòng Quận, Huyện UBKT Thành ủy và đại diện của các Ban Đảng Quận ủy.


Buổi họp đã tập trung đánh giá tình hình công tác kiểm tra quý 3/2005 và đề ra chương trình hoạt động với những nội dung cần tập trung thực hiện trong quý 4/2005 như sau: tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh; tiếp tục kiểm tra định kỳ các cơ sở Đảng theo nội dung Chương trình 01-Ctr/QU ngày 01/03/2005; tổ chức tập huấn công tác kiểm tra cho cấp ủy và các đ/c làm công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm theo chương trình kiểm tra năm 2005 đã đề ra. Hội nghị đã thống nhất với những nội dung trong báo cáo tình hình công tác kiểm tra quý 3/2005 của UBKT Quận ủy. Ngoài ra trong buổi họp UBKT Quận ủy 1 đã thông báo danh sách phân công cán bộ UBKT Quận ủy theo dõi các cơ sở Đảng và hướng dẫn lại biểu mẫu phục vụ công tác kiểm tra như: quy chế làm việc, báo cáo định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm….để cơ sở nắm biết thực hiện.


Trong phần phát biểu, đ/c Phạm Huy Thông, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, đã nhắc nhở một số công việc cần phải tập trung từ nay đến cuối năm, lưu ý cácnbsp;cơ sở Đảng về chế độ thông tin báo cáo và hội họp cần phải thực hiện cho tốt, vì đây là một trong các tiêu chí để xét thi đua khen thưởng, đồng thời các cơ sở Đảng phải có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm tình hình hoạt động kiểm tra vào cuối năm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here