(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 10/5/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về quy hoạch cán bộ, trong đó rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 và chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất giới thiệu, bỏ phiếu bầu bổ sung 5 đồng chí đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận; 4 đồng chí đối với quy hoạch Ban Thường vụ Quận ủy; 1 đồng chí đối với quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách văn hóa – xã hội.

L.T