Ngày 18/11/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) thông qua chuyên đề “Quận 1 – phát triển bền vững”.

Hội nghị đã chia thành 6 nhóm thảo luận theo khối. Đa số ý kiến các nhóm cho rằng trong công tác xây dựng Đảng cần tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các buổi báo cáo chuyên đề, có kế hoạch đào tạo trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho cán bộ các cấp, tạo nguồn kế thừa vừa hồng, vừa chuyên đủ sức đảm nhận các trọng trách được giao. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú sinh động, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, đưa việc “làm theo” đi vào thực chất, kịp thời tuyên dương khen thưởng các gương điển hình để mọi người học tập. Nên đổi mới hoạt động các đoàn thể, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng Quy ước cộng đồng, từng bước hoàn thiện hệ thống, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng cho cán bộ đoàn thể khi tuyên truyền vận động có sức thuyết phục, tạo được sự đồng thuận trong dân. Đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, công khai quy hoạch, tạo môi trường đầu tư thân thiện, tháo gỡ khó khăn để thu hút các doanh nghiệp, từng bước cải cách hành chính thuế, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án, duy tu nâng cấp 100% vỉa hè, khắc phục, xử lý sắp xếp các bãi xe trên địa bàn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng đi vào thực chất với nội dung hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phấn đấu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá đến năm 2015 thu nhập trên 15 triệu đồng/người/năm. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tỉ lệ khám phá án trên 70%, giảm phạm pháp hình sự dưới 5%, phát huy phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho lực lương nòng cốt, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn, từng bước hoàn thiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Thông qua thảo luận chuyên đề “Quận 1 – phát triển bền vững”, nêu lên quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 kiên quyết thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X đề ra.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here