Hội Luật gia Quận 1 tổ chức chuyên đề về nâng cao năng lực cán bộ Hội

8

Ngày 29/10/2022, Hội Luật gia Quận 1 tổ chức tập huấn chuyên đề “Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Luật gia Quận 1 về công tác Hội”. Tham dự có Chủ tịch Hội Luật gia Quận 1 Lê Công Chính; cùng Ban chấp hành Quận hội và các chi hội trực thuộc.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Phạm Thị Hồng Hương thông tin nội dung các văn bản của Đảng và Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia; các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Luật gia; tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới.

Theo đó, Hội Luật gia là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; thực hiện các đề án về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt và giao ban định kỳ trong Khối Nội chính;…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Phạm Thị Hồng Hương trao đổi các vấn đề cơ bản trong công tác Hội Luật gia như: Xác định tư tưởng cho hội viên tham gia công tác hội; vai trò, vị trí, nguyên tắc hoạt động của Hội; kỹ năng quản lý điều hành Hội, đặc biệt vai trò chủ tịch hội là người đứng đầu, là hạt nhân đoàn kết; chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp với các ban ngành địa phương.

Trong buổi tập huấn, cán bộ Hội Luật gia TPHCM và Quận 1 cùng trao đổi về sự tự nguyện, tự giác, trách nhiệm, không vụ lợi, cống hiến cho cộng đồng xã hội của người hội viên; kỹ năng vận động, thuyết phục người có năng lực, uy tín tham gia cán bộ hội; tổ chức các hình thức sinh hoạt, quan tâm chia sẻ tinh thần và vật chất để hội viên thắt chặt đoàn kết; các chi hội Luật gia phường sử dụng facebook chia sẻ các văn bản pháp luật, các thông tin của địa phương, trao đổi và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan pháp luật; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần công khai, dân chủ;…

H.Y