Hội Luật gia Quận 1 sinh hoạt chuyên đề Luật Đất đai năm 2013

18

Ngày 11/11/2022, Hội Luật gia Quận 1 tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Luật Đất đai năm 2013, những hạn chế bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung”. Tham dự có Chủ tịch Hội Luật gia Quận 1 Lê Công Chính; Ban chấp hành quận hội, các chi hội trực thuộc và hội viên.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Phòng Tư pháp Quận 1 Bùi Trường Giang thông tin từ thực tiễn đời sống liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, có các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội; thu hồi đất vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Báo cáo viên đề cập các quy định về hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; khung giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong thực tế còn chênh lệch lớn so với giá thị trường; trao đổi về phương pháp thu thập thông tin và hợp đồng mua bán để định giá đất tương ứng giá thị trường; lợi ích của huy động nguồn lực doanh nghiệp trong thu hồi đất để phát triển kinh tế và việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp đầu tư vào khu đất và lợi ích người dân bị thu hồi đất.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Phòng Tư pháp Quận 1 Bùi Trường Giang cũng trao đổi về kiến nghị giữ quy định đóng thuế khi mua bán đất; những rủi ro tiềm ẩn khi khai báo giá mua bán bất động sản thấp hơn thực tế; trường hợp di dời các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 có mức độ nguy hiểm cấp D trên địa bàn Quận 1 để xây dựng chung cư mới; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người nộp phí; đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật trong thu thuế sử dụng đất;…

H.Y