Căn cứ chương trình hoạt động năm 2007 của Hội LHPN Quận 1 và Hội LHPN phường Tân Định về nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội. Nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Hội viên trong thực hiện tốt quyền và nhiện vụ do điều lệ Hội quy định.

Ngày 28/9/2007 tại hội trường Nhà văn hoá phường, Hội LHPN phường Tân Định tổ chức diễn đàn hội viên năm 2007. Đồng chí Đặng Đình Phú Quý – cán bộ phong trào của Hội LHPN Quận cùng tham dự buổi diễn đàn. Về phía phường có sự hiện diện của đồng chí Thái Thị Ngọc Điệp – Phó chủ tịch UNND phường. Thành phần tham dự: toàn thể hội viên hội Hội LHPN phường Tân Định. Diễn đàn tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương như công tác cải cách hành chính, quản lý đô thị, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương. Tại diễn đàn đã có 13 ý kiến về các vấn đề trên. Thông qua buổi diễn đàn đã giúp cho hội viên nhận thức rõ đây là cơ chế để phát huy quyền làm chủ của hội viên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here