Ngày 7 và 8/8/2019, Hội Khuyến học Quận 1 phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức “Lớp hướng dẫn học trực tuyến” cho chủ tịch Hội Khuyến học 10 phường, cán bộ Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ sinh viên 10 phường.

Lớp học giới thiệu, hướng dẫn người sử dụng chủ động tham gia học tập thông qua điện thoại, máy vi tính có kết nối mạng internet truy cập trang mạng www.unica.vn để tự học 300 chương trình học của 12 chuyên đề: sức khỏe, phát triển cá nhân, tin học văn phòng, công nghệ thông tin, marketing, thiết kế, ngoại ngữ, bán hàng, nuôi dạy con, âm nhạc, hôn nhân và gia đình, kinh doanh khởi nghiệp.

Lớp học đẩy mạnh xây dựng văn hóa đọc trong nhân dân, khuyến khích mọi người dân tự học tập nâng cao kiến thức đáp ứng sở thích, phục vụ công việc và đời sống. Sau lớp học, các Trung tâm học tập cộng đồng 10 phường tiếp tục mở rộng tổ chức các chương trình học trực tuyến trong nhân dân.