Trong 2 ngày 19 và 20/12/2007, HĐND quận đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11. Nhăm đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2007và đề ra phương hướng hoạt động năm 2008 của HĐND Quận I khóa IX. Kỳ họp lần này được thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007, chỉ tiêu kế họch năm 2008 và các giải pháp thực hiện năm 2008, tình hình thu chi ngân sách năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008, các tiến độ thực hiện công trình đầu tư năm 2007 và kế hoạch đầu tư năm 2008, ngoài ra kỳ họp lần này 2 Ban Kinh tế –xã hội và Ban Pháp chế HĐND cũng đã báo cáo các hoạt động giám sát và thẩm tra trong năm 2007…


Trong năm 2007, hoạt động của HĐND quận được giữ vững có nề nếp đạt nhiều hiệu quả, công tác giám sát luôn được quan tâm, thực hiện đầy đủ chương trình giám sát có chiều sâu và nâng cao hiệu quả vai trò của các đại biểu trong công tác giám sát được phát huy tích cực qua các cuộc chất vấn và tiếp xúc cử tri, các đơn vị được giám sát đều có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giám sát và khắc phục những mặt còn hạn chế, tập trung những nội dung mà cử tri quan tâm về các lĩnh vực như: tiến độ thực hiện các dự án, công tác cải cách hành chính, úng dụng công nghệ thông tin, chỉnh trang vỉa hè, duy tu hẻm, nhất là công tác đền bù giải tỏa… Trong năm 2007, trên địa bàn quận đã phát triển mới 2.600/1.200 hộ kinh doanh cá thể, có 1.200/1.100 doanh nghiệp mới hoạt độngnbsp; với tổng vốn đầu tư tăng 26,5% so với năm 2006,nbsp; thu ngân sách ước đạt 1.445 /1.202 tỷ đồng, đạt 118,92%, vượt so với kế hoach27,6 tỷ, tăng 43% so với năm 2006, trong đó, ước thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.010/1.005,5 tỷ đồng, đạt 100,45% dự toán pháp lệnh, tăng 36,49% so với năm 2006. hoàn thành chỉ tiêu cơ bản không còn hộ có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm. Nhìn chung trong năm 2007 nhiệm vụ thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, an ninh – quốc phòng đạt được nhiều thành quả, hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2007. qua hội nghị các đại biểu cũng đã đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn của các ngành chung quanh các vấn đề cử tri bức xúc như; mua nhà theo nghị định 61/CP, giá đền bù, vấn nạn kẹt xe, mội trường, hợp thức hóa nhà, cơ sở giáo dục, người cai nghiện hồi gia, tiền lương công chức mất chất xám trong tình hình hiện nay, đào tạo Cán bộ, công chức, cải cách hành chính, bải đậu xe…Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về thực hiện ngân sách ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008, nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2008 và nghị quyết sử dụng đất đến năm 2010.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here