Ngày 1/10/2019, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1; cùng 34/36 đại biểu.

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết 100% thông qua dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND Quận 1 về việc miễn nhiệm các chức danh: Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Lê Thiên Thanh; Ủy viên UBND Quận 1, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quốc Hiếu, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 1.

Kỳ họp tổ chức bỏ phiếu kín bầu các chức danh: Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quốc Hiếu, kết quả có 32/34 phiếu đồng ý, đạt 94,12%; Ủy viên UBND Quận 1 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Ngô Hải Yến, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, kết quả có 34/34 phiếu đồng ý, đạt 100%.  

Đồng thời, các đại biểu biểu quyết đồng ý 100% thông qua dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND Quận 1 về kết quả bầu chức danh: Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND Quận 1, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Quốc Hiếu; Ủy viên UBND Quận 1, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Ngô Hải Yến, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1.