HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO QUẬN 1 TỪ NĂM 2001 – 2004.

2

Quận 1 có 45.404 hộ dân với 197.257 nhân khẩu, trong đó nữ 107.879 người. Toàn Quận có 10 phường với 67 khu dân cư, 64 Ban điều hành khu phố và 974 Tổ dân phố. Qua số liệu thống kê khảo sát năm 2004 có 1.588 hộ chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng người/ năm. Từ thực trạng trên trong các năm qua Đảng bộ, Chính quyền Quận 1 đã tập trung khai thác mọi tìm năng để phát triển kinh tế, đầu tư liên kết, liên doanh tạo các điều kiện thích hợp đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, từng bước vượt qua những khó khăn nhất định tạo được thuận lợi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung cải thiện và tạo điều kiện sinh hoạt đến cộng đồng dân cư, các chương trình phục vụ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và sửa chữa, chống dột, chống sập, cấp học bổng và hỗ trợ chăm lo người nghèo khó khăn trong các dịp lễ, Tết.


Trong 4 năm qua Ban vận động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị cá nhân với tổng số tiền 3.048.375.245 đồng (Trong đó BVĐ quận thu: 110.654.910 đồng, khối phường thu: 1.941.826.145 đồng. Kết quả chăm lo cụ thể như sau :nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;- Xây dựng nhà tình nghĩa : 3 căn. Số tiền : 57.600.000 đồng


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp;nbsp; Xây dựng nhà tình thương : 97 căn. Số tiền : 749.639.557 đồng


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp; Sửa chữa chống dột : 187 căn. Số tiền : 400.297.216 đồngnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ : 665 suất. Số tiền : 295.450.000 đ


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp; Cấp phương tiện đi học (xe đạp) : 3 suất. Số tiền : 2.200.000 đồng


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp;Gắn điện kế, thủy lượng kế : 18 cái. Số tiền : 16.699.667 đồng


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp; Xây nhà vệ sinh tự hoại : 12 cái. Số tiền : 11.983.000 đồng


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;- Chăm lo khác : 5.155 suất, số tiền : 831.543.980 đồng


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;-nbsp; Hỗ trợ chăm lo đồng bào nghèo của 5 Phường trong Quận (Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Phạm Ngũ Lão, Cầu Kho).


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;- Hỗ trợ Xã Thạnh An – Cần Giờ, Xã Phước Kiểng – Nhà Bè : 943.935.000 đồng.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ban vận động đã rút ra kinh nghiệm thực tiễn qua cuộc vận động vì người nghèo, đây là chủ trương lớn của Đảng do đó để đạt được kết quả khả quan cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự thống nhất đồng bộ từ trong Đảng, Chính quyền, ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân. Việc bình chọn xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sửa chữa chống dột và các trường hợp khác phải được công khai dân chủ thu thập nhiều ý kiến tránh các vướng mắc về sau. Vận động tiền ủng hộ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban vận động “Vì người nghèo” và các ban ngành đoàn thể. Làm tốt chế độ công khai tài chính xây dựng niềm tin giữa người tài trợ và người được chăm lo. Trong công tác vận động, thành viên Ban vận động phải có cái tâm vì người nghèo, là người đi đầu vận động mọi nguồn lực bao gồm các cá nhân, cơ sở bằng cả tấm lòng tham gia ủng hộ cho quỹ “quot;Vì người nghèo”quot;; xác định việc làm này không phải vì thành tích mà vì tình nghĩa thể hiện sự quan tâm trong cộng đồng xã hội dù sự đóng góp nhiều hay ít đều thể hiện được tình người. Cuộc vận động “Vì người nghèo” thể hiện qua 4 năm đã khẳng định được mục đích ý nghĩa và tác dụng trên cả chiều rộng và chiều sâu, nêu bật được truyền thống đạo lý dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, việc làm nào phù hợp với ý Đảng lòng dân thì được các ngành các giới đồng tình ủng hộ.


Đăng ký công trình chào mừng 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2005), quận 1 đã đăng ký với Ban vận động “Vì người nghèo” Thành phố:


+ Xây 10 căn nhà tình nghĩa, 32 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 104 căn, xét cấp 281 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và tặng 1.000 phần quà cho đồng bào nghèo với tổng số tiền dự kiến chi là 705.000.000 đồng.