Ngày 16/8/2016, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Quận 1 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Quận 1 với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 10 phường về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Thành phố; Phạm Văm Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 1; Đại tá Tôn Thất Huỳnh Ái, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Quận 1 cùng các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Quận; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 10 phường.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Quận 1 chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ Quân sự 10 phường với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Tạo mối quan hệ thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Phối hợp kiểm tra đảng viên là cấp ủy  các phường Tân Định, Đa Kao, Bến Nghé, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; kiểm tra, giám sát 10 Chi bộ quân sự phường và 5 cán bộ Ban chỉ huy Chi bộ quân sự phường. Không để xảy ra trường hợp nào phải giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật.

Hội nghị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Quận 1 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự 10 phường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here