Hội nghị đối thoại về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 1

1

Ngày 21/9/2022, Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức Hội nghị đối thoại với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ Giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 1 năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Lý Ngọc Thạch, Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Vũ Nguyễn Quang Vinh, Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Cao Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Nguyễn Thành Phát, Quận uỷ viên, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị Quận 1;…

Tại hội nghị, đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ Giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 10 phường đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp và các mô hình thực hiện hiệu quả, như: Kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả hoạt động giám sát các công trình xây dựng tại các khu phố của phường Đa Kao; những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phường trong triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng tại địa phương; vai trò của Ban Thanh tra nhân dân phường trong hoạt động giám sát thực hiện cải cách hành chính và thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tiếp dân…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lý Ngọc Thạch ghi nhận những kết quả mà Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ Giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 10 phường đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ nghiên cứu, tổ chức hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” trên địa bàn thành phố để phát huy mặt mạnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Có thể thấy rằng, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân hết sức quan trọng, giúp chính quyền địa phương khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý, chấn chỉnh những vấn đề tiêu cực của cán bộ, góp phần xây dựng chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đề nghị trong thời gian tới, Ban Thanh tra nhân dân ở cấp phường nỗ lực nhiều hơn trong công tác giám sát ở các lĩnh vực được giao; MTTQ thành phố sẽ phối hợp thanh tra các quận huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn, nghiệp vụ, kỹ năng cho thanh tra ở các phường, xã, thị trấn; triển khai, học tập các mô hình hay, khoa học của các quận huyện khác để ứng dụng thêm vào địa bàn khu vực, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

L.T